Muutostilanteissa epävarmuus ja huolet syövät työtehoa ja heikentävät työhyvinvointia. Silloin on huolten vatvomisen sijaan hyödyllistä vahvistaa toista puolta, sitä, mikä auttaa jaksamaan. Keskitytään voimavaralähtöisesti siihen, miten pärjäämme epävarmuudesta huolimatta. Pienillä konkreettisilla askelilla työtä ja nykyhetkeä voidaan muokata jaksamisen vahvistamiseksi.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa auttaa tässä tunnistamaan hyvin toimivat käytännöt ja suuntautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Näin voimaannutetaan työntekijöitä ja päästään nopeammin eteenpäin ottamaan seuraavia askelia.


Vapaaehtoisten tai työntekijöiden voimavarojen vahvistaminen

Perinteisen työn kuormituksen sijaan tutkitaan, miten vahvistamme työn imua, voimavaroja ja sinnikkyyttä, joilla jaksetaan kuormitushuippujenkin läpi. Voimavarojen tunnistamisen lopuksi suunnitellaan millä toimilla kukin osallistuja käytännössä vahvistaa jaksamistaan ja vähentää kuormitusta. Samalla opitaan käyttämään omia voimavaroja ja luodaan keinoja yhteisönä tukea yhteistä jaksamista.

Kesto 3 – 5 tuntia


Työnohjaukselliset menetelmät hyvinvoinnin vahvistamisessa

Opit vahvistamaan yksilöiden ja ryhmien voimavaroja ja jaksamista tukevia käytäntöjä työpaikoilla tai vapaaehtoistoiminnassa.  Sopii myös tilanteisiin, joissa ei ole varaa palkata työnohjaajaa. Harjoitellaan OASIS-vertaisoppimismalli sekä voimavaratyöskentely pienryhmissä.

Kesto 2 – 3 tunnin valmennus.


Getting things done(™)

Menetelmä tehtävienhallintaan, jotta silppu saadaan pois mielestä ja keskityttyä olennaiseen. Mitä teet heti, miten pilkkoa isot projektit, pitää tavoite kirkkaana ja saada sälä pois mielestä.

Kesto 1 – 2 tuntia