Osallisuus – olla osana – on meille supervoima, jota kannattaa vaalia. Kun ihmisiä kuunnellaan ja kaikki tuntevat olevansa täysipainoisesti mukana, muu sujuu paljon vähemmälle tuskalla.

Ihmisillä on valtavasti annettavaa, mutta jos ääntään ei saa kuuluviin, päätöksiin ja keskusteluihin ei pääse mukaan ja kabinetin ovet pysyvät lukossa, niin vaikea kenenkään silloin on antaa parastaan. Tämän me haluamme muuttaa. Autamme löytämään tavat ottaa ihmiset mukaan antamaan parastaan. Sitä kautta syntyy hyvää ja maailma on rahtusen parempi paikka. Vai mitä?

Tulevaisuuteen katsoen me uskomme vahvasti, että osallisuus on voimavara, jonka mahtia ei pääse yksikään organisaatio karkuun. Asiakkaitamme löytyy sieltä, missä osallisuus ja yhteiskunnallinen hyvä ovat tärkeitä. Tähän joukkoon kuuluvat itsestään selvästi järjestöt ja yhdistykset sekä kunnat, kaupungit ja maakunnat Myös monet osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset ja miksei vaikka liikeyrityksetkin voivat hyötyä erityisosaamisestamme. Osallisuus kun koskettaa kaikkia yhteisöjä tänä päivänä.

Ole sinäkin Osana.


Petri Toikkanen

Strategia- ja muutosvalmentaja

Osana yhteistä ratkaisua Oy:n toimitusjohtaja

Työni on muutos. Autan strategioiden ja muutoshankkeiden kanssa. Vuosien mittaan olen tehnyt lukuisia strategioita ja ollut kehittämässä palveluita, prosesseja ja muotoilemassa organisaatioita ketterämmiksi.

Haluan olla luomassa uutta ja kestävää – katse aina tulevaisuudessa ja strategisessa kokonaiskuvassa. En tyydy ensimmäiseen vaihtoehtoon ja helpoimpiin ratkaisuihin, vaan autan asiakkaitani löytämään uusi avauksia ja uusia tapoja tehdä olemassa olevaa paremmin. Digitaaliset ratkaisut ovat olleet vahvasti mukana viime vuosien toteutuksissa.

Parhaat ratkaisut syntyvät tänä päivänä kun yhdistetään ihmistietoinen ote, nopeus ja ketteryys, digitaaliset mahdollisuudet ja strateginen kokonaiskuva. Näitä aineksia käytän aina ja tuon asiakkaitteni hyväksi.

Koulutukseltani olen tradenomi (ylempi AMK). Erityisesti opinnoissani keskityin strategioihin, johtamiseen, muutokseen ja palveluiden kehitykseen. Strateginen johtaminen on minulle ollut jatkuva opiskelun aihe opintojen jälkeenkin. Lisäoppia viime vuosina olen hankkinut palvelumuotoilusta, ketteristä menetelmistä ja lean start up -ajattelusta.


Lari Karreinen

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori

Haluan, että jokainen osallistuja voi tuntea olevansa merkityksellinen tekijä. Autan yhteisöjä ja yksilöitä löytämään yhteisiä ratkaisuja niin kehittämiseen kuin vaikeisiin ongelmiin. Jotta voin auttaa, on minun ymmärrettävä missä ihminen on. Kuuntelen, selvennän, luon tilaa jokaiselle osallistua ja käydä merkityksellisiä keskusteluja.

Minua kiehtoo miten yhteisöjä johdetaan osallistavasti, tuetaan itseorganisoitumista sekä ratkotaan yhdessä yhteiskunnallisten kysymyksiä ja pirullisia ongelmia.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, aikuiskouluttaja ja kansainvälisen Solution Focus in organisationin vertaisarvioima ratkaisukeskeinen valmentaja sekä suorittanut suorittanut järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Aikaisemmin olen ollut järjestöpäällikkönä ja toiminnanjohtajana. Olen mukana Suomen Art of Hosting -verkostossa, opiskellut NVC-sovittelua, lyhytterapiaa, Lego Serious Play -menetelmää, visuaalista ajattelua, leania, tiimivalmentamista ja lähidemokratiamenetelmiä. Toimin puheenjohtajana Deliberatiivisen demokratian instituutissa, Solution Focus in organisations Suomen osaston vetäjänä sekä jäsenä International Association for Facilitatorsissa.


Emilia Osmala

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

Olen itse innokas vapaaehtoinen ja haluan olla luomassa ratkaisuja, joissa vapaaehtoiset innostuvat tehtävistään. Innostus ja tyytyväisyys omaan vapaaehtoistehtävään on tärkeintä.  Innostuneet vapaaehtoiset houkuttelevat mukaan lisää toimijoita ja toiminta voi kasvaa. Innostaminen ole pelkkää innostusta, vaan se rakentuu osallisuudesta, luottamuksesta, yhteisöllisyydestä, tuesta, onnistumisista, oppimisesta ja kiittämisestä. Miten saadaan nämä kaikki elementit mukaan, on se minkä parissa työskentelen.

Jokaisen järjestön tilanteet ovat erilaisia ja  heidän tulee löytää omat ratkaisunsa. Minun tehtäväni on helpottaa näiden ratkaisujen löytymistä yhteisesti työskennellen. Ihmiset sitoutuvat ja haluavat luoda ratkaisuja, joita he ovat olleet kehittämässä.

Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi ja FM. Jatkossa haluan käyttää palvelumuotoilua sekä visuaalisia menetelmiä entistä enemmän työskentelyssäni. Opiskelen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen erikoisammattitutkintoa Rastorilla. Olen opiskellut myös graafista fasilitointia ja ihmislähtöistä suunnittelua.