Jos haluat testat johtajuuttasi, yritä johtaa vapaaehtoisia ja katso seuraavatko he. – John C. Maxwell

Vapaaehtoisten johtaminen, ilman muodollista valtaa, on vaikeimpia johtamisen muotoja. Kukaan ei synny hyväksi johtajaksi, vaan sellaiseksi tullaan harjoittelemalla.

Me tarjoamme koulutusta ja valmennusta vapaaehtoisten johtamiseen, innostamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin, jotta vapaaehtoisjohtajat onnistuisivat entistä paremmin vaativassa tehtävässään. Suomessa vapaaehtoistyötä tehdään monenlaisten asioiden parissa ja meillä on monipuolista kokemusta laajasti aina nuorisotoiminnasta potilasjärjestöihin, kylätoiminnasta urheiluseuroihin, unohtamatta kulttuurijärjestöjä, pelastuspalvelutoimintaa, opiskelijajärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä.


Vapaaehtoisten innostaminen ja sitouttaminen

Mistä syntyy innostus vapaaehtoistehtävään? Mistä syntyy yhdistyksen innostava ilmapiiri?
Molempien kysymysten vastaus lähtee ihmisestä itsestään ja tyytyväisyydestä omaan vapaaehtoistehtävään, jolloin vapaaehtoinen haluaa tehdä enemmän kuin vaaditun ja yrittää aina parhaansa.

Tarjoamme työkaluja, jotka auttavat sinua vahvistamaan innostusta, niin omaasi kuin vapaaehtoistenkin. Valmennukseen käsitellään seuraavia asioita:

  • Oman motivaation tunnistaminen ja kasvattaminen
  • Innostavan ilmapiirin rakennuspalikat
  • Kadonneen innostuksen palauttaminen pitkään jatkuneessa tehtävässä

Osallistuja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja löytämään niitä vahvistavia tehtäviä. Tunnistaa omat vahvuutensa innostuksen aiheet ja pystyy tukemaan muita. Tiedostaa kolmen yleisimmän sudenkuopan olemassaolon ja osaa puuttua niiden muodostumiseen ajoissa.

Kesto 2- 6 tuntia


Vapaaehtoisten valmentava johtaminen

Käytännönläheinen teoriapaketti vapaaehtoisten motivoimisesta ja valmentavasta johtamisesta. Miten autonomia, kyvykkyyden tunne ja yhteisöllisyys vaikuttavat motivaatioon ja miten käytännössä voit vahvistaa niitä? Taustalla on itseohjautuvuusteoria, joka on keskeinen ihmisen motivaation selittäjä. Käytännön harjoituksia valmentavan johtamisen soveltamisesta yksilöiden valmentamisessa.

Kesto 2- 3 tuntia


Itseorganisoituvan vapaaehtoistoiminnan abc

Miten kriisitilanteissa valmistautua ja hyödyntää vapaaehtoisten itseorganisoitumista?  Miten itseorganisoitumista voi johtaa? Osallistujat oppivat keskeiset tekijät, joilla voidaan tukea ja vahvistaa vapaaehtoisten itseorganisoitumista. Käymme läpi erilaisia käytännön esimerkkejä: öljyonnetomuus Rena 2011, metsäpalot Venäjällä ja turvapaikanhakijavyöry 2015.

Kesto 2 tuntia


Vahvistusta vapaaehtoisjohtajuuteen

Vahvistetaan osallistujien uskoa ja arvostusta omaan osaamiseen kahden tunnin voimavarakeskeisellä valmennuksella. Vahvuuksien ja onnistumisten kautta havaitsemme tuloksekkaat toimintatavat ja uskallamme ottaa seuraavan kehitysaskeleen ja kurottaa uudelle alueelle.

Aluksi osallistujat pääsevät valitsemaan teemoista itselleen tärkeimmän: jaksamisen, oman vapaaehtoisjohtajuuden kehittämisen tai uusien rekrytoinnin.  Oman onnistumistarinan kautta jokainen osallistuja havainnoi vahvuuksiaan ja onnistumisiaan. Myönteinen palaute vertaisilta ja kuulluksi tuleminen voimistavat tätä.

Vahvuuksien ja tarpeiden pohjalta pienet seuraavat askeleet joko henkilökohtaisella tai yhdistys- tai toimintaryhmätasolla. Tuloksena on voimaantunut olo, selkeämpi kuva omista vahvuuksista tai siitä mikä toimii ja pienet askeleet eteenpäin. Lopuksi kiinnitetään kokonaisuus käsitteenä osaksi valmentavaa johtajuutta, mikä auttaa osallistujia soveltamaan lähestymistapaa omassa toiminnassaan.

Kesto 2- 3 tuntia


Työnjaosta sopiminen hallituksessa

Kaikki hommat kaatuu puheenjohtajan tai parin aktiivin päälle? Kuvataan hallituksen työtehtävät ja paketoidaan ne sellaisiksi, että tuntuvat mahdollisilta. Sovitaan työnjaosta. Havainnoidaan vahvuudet, kokemus ja kiinnostus, minkä pohjalta sovitaan vastuut.

Koulutamme menetelmän käyttöön, jota osallistujat voivat heti hyödyntää omassa yhdistyksessään tai toteutamme työnjaon osallistujien kanssa.

Kesto 2- 3 tuntia