“Kun niitä vapaaehtoisia on niin vaikea saada.”  

Väitämme ettei ole! Vuosien kehitystyön tuloksena syntyneet vapaaehtoistehtävien paketointi, tehtävien markkinointi, perehdytys sekä uusimpana palvelumuotoilun ja asiakasymmärryksen käyttö vapaaehtoisia kiinnostavien tehtävien muotoilussa ovat testattuja ja toimiviksi todettuja. Kymmeniä vapaaehtoisia on rekrytoitu näillä opeilla joka vuosi Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoisjohtaminen organisaatioissa -kursseilla hyvin erilaisiin järjestöihin. Ihmiset haluavat tehdä hyvää. Heidät pitää vain pyytää mukaan.

Parhaan tehon saamiseksi nämä valmennukset kannattaa ajoittaa 1-3 kuukautta ennen rekrytoinnin suunniteltua alkamista, jotta osallistujat ehtivät toteuttaa toimenpiteet ajoissa.


Ole magneetti: vedä puoleesi uusia vapaaehtoisia

“Sisältö ja käsitellyt teemat sekä ennen kaikkea loistavat käytännön esimerkit antoivat paljon ja herättelivät ajatuksia. Oivalluksia:)

Käytännönläheisessä valmennuksessa osallistujat oppivat miten tehdä houkuttelevia ja ihmisiä puhuttelevia tehtäviä. Mukana on paljon inspiroivia esimerkkejä onnistuneista tehtäväpaketoinneista. Konkretisoidaan tätä antamalla osallistujille käytännön työkalu, jolla he voivat paketoida houkuttelevia ja kohderyhmää puhuttelevia vapaaehtoistehtäviä. Mukana on paljon inspiroivia esimerkkejä onnistumisista erilaisissa yhdistyksissä.

  • Innostavien tehtävien kuvaaminen, jolla motivoidaan ja lasketaan kynnystä tulla mukaan toimintaan. “Jos se on noin pientä, niin kyllä minä sitten” Katso esimerkki sisällöstä.
  • jokainen saa omaan toimintaansa yhden innostavan tehtäväkuvauksen ja suunnittelee miten siihen saa pyydettyä uuden vapaaehtoisen
  • osallistujat saavat mukaansa Ole magneetti: vedä puoleesi uusia vapaaehtoisia -ekirjan

Kesto 2-3 tuntia


Rekrytoinnin parhaat käytännöt: miten tavoittaa oikeat ihmiset ja saada heidät mukaan

Jotta tehtävä saavuttaisi tekijänsä, niin käymme läpi rekrytointikanavia sekä parhaat käytännössä testatut menetelmät erilaisiin tilanteisiin. Tässä voidaan katsoa parhaita keinoja myös kohderyhmittäin: nuoret, eläkeläiset, maahanmuuttajataustaiset, naiset, miehet, vammaiset tai vertaiset.

Osallistujat tekevät oman rekrytointisuunnitelman.

Kesto 2 – 3 tuntia.


Perehdytys ja vapaaehtoisen polku

Kun vapaaehtoiset on saatu mukaan, on perehdytys yksi onnistumisen kokemuksen edellytyksiä. Suunnitellaan yhdessä kevyet ja helposti toteutettavat perehdytystavat juuri teidän toimintaanne.

Kesto 2 – 3 tuntia.Miten saada mukaan pop up -vapaaehtoiset?

Yhden hetken vapaaehtoisten tehtävän suunnittelu ja valmistelu niin, ettei se kaadu jos tuleekin vähemmän vapaaehtoisia, ei ole helppoa. Miten tehtävän valmistelu ja perehdytys suunnitellaan? Entä miten tehdä tehtävästä mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppoa tulla? Käymme läpi pop up -vapaaehtoistoiminnan suunnittelun ja suunnittelemme kokonaisuuden, joka houkuttaa tulemaan seuraavallakin kerralla.

Osallistujat saavat mukaansa työpohjan, joka helpottaa suunnittelua jatkossakin.

Kesto 2 – 3 tuntia.