Turhauttaako ajanhukka ja osallistujien passiivisuus kokouksissa? Haluatko koko porukan täysillä mukaan suunnittelemaan jotain uutta? Tarvitsetko työkaluja vaikeiden päätösten tekemiseen ryhmässä?

 

Valmennamme fasilitointimenetelmiin, osallistavan johtamisen Art of Hostingiin sekä ratkaisukeskeiseen valmentamiseen. Uusimmat ryhmätyömenetelmät helpottavat vetäjän tilannetta ja antavat selkeät prosessit, jolloin ryhmä voi keskittyä antamaan parhaan osaamisensa. Näiden valmennusten opeilla saat innostuksen ja osaamisen kohdistumaan yhteiseen tavoitteeseen ja viet ryhmät läpi vaikeidenkin päätösten. Osallistujat pääsevät itse vetämään harjoituksia päivän aikana, mikä varmistaa sen, että opit tulevat käyttöön.

Sujuvien kokousten työkalupakki

Taas yksi kokous on tulossa ja olisipa hienoa, jos osallistujat olisivat innostuneina keskustelussa mukana eivätkä katoaisi läppärinsä taakse tai räpläisi kännykkää.

“Meillä oli kolme työntekijää valmennuksessasi ja kaikki ovat sen jälkeen fasilitoineet kokouksia”

Tästä valmennuksesta saat menetelmät kokouksiin, joissa kaikki osallistuvat täysillä ja tuntevat tulevansa kuulluiksi. Tämän jälkeen osaat keinot:

 • asioiden analysointiin, vaihtoehtojen luomiseen, eri tapoja valita vaihtoehto, muun muassa yksi suosikeistani negatiivinen aivoriihi
 • pieniin projekteihin toimenpiteiden suunnittelu, aikataulutus ja vastuunjako
 • asioiden esittely ja parannusehdotusten kerääminen
 • yhteisymmärryksen testaamiseen ja yhteisen päätöksen tekemiseen
 • vinkit luottamuksen ja hyvän työskentelyilmapiirin luomiseen aloituksesta   lopetukseen

Kesto puolesta päivästä päivään


Voimauta isot ryhmät rakentamaan yhteistä tulevaisuutta

Mietitkö miten saada työntekijät mukaan strategian tai projektin suunnitteluun, kokemaan sen omakseen ja sitoutumaan siihen? Ja kuinka löytää yhteinen tavoite kun tarpeita ja ajatuksia on niin paljon?

Harjoittelemme käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöllisen suunnitteluprosessin arvostavalla haastattelulla sekä open spacella. Voit heti soveltaa oppimaasi omaan käyttöösi.

“Olen vielä vähän hämmennystilassa siitä mitä tapahtui. Porukka nousi ihan toiselle levelille. Kiittävät toisiaan somessa, sopivat itsenäisesti tiimien välisiä vierailuija ja ovat jo tänään sopineet seuraavia tiimitapaamisia näistä teemoista. Hallituksen kanssa aletaan nyt miettiä mitä tapahtui, mikä muuttui, jotta osataan toistaa samoja asioita jatkossakin. Siis ruokkia hyvää fiilistä. Olla tukena, mutta rajoittamatta liikaa.” Toiminnanjohtaja, arvostavan haastattelun jälkeen

Arvostava haastattelu on yksi maailman käytetyimpiä osallistamisen ja muutoksen johtamisen menetelmiä niin suuryrityksissä, järjestöissä, kehitysyhteistyössä kuin valtionhallinnossa. Se on ihmisläheinen ja voimauttava. Valmennuksessa saat esimerkkejä myös tiimien kehittämiseen ja kehityskeskusteluihin. Käymme läpi 4D-syklin: Discovery, Dream, Design ja Destiny sekä harjoittelemme myös yksityiskohtia haastattelurungon tekemisestä vision luomiseen. Toimenpiteet suunnitellaan open spacella.

Open space on keino vapauttaa suurten ryhmien energia tavoitteelliseen toimintaan aiheista, jotka ovat heille kaikkein tärkeimpiä. Se perustuu vahvaan itseohjautuvuuteen ja kaikkien asiantuntijuuden hyödyntämiseen.

Sopii osallistamisen perusteet hallitseville fasilitaattoreille, jotka haluavat päästää työpajojensa osallistujien parhaat voimat valloilleen yhteisen tavoitteen luomiseksi ja saavuttamiseksi.

Kesto 1 päivä


Järeät työkalut vaikeiden yhteisten päätösten tekemiseen

Istut kokouksessa, jossa osallistujien erilaiset näkemykset uhkaavat vesittää suunnitelman toimimattomaksi kompromissiksi? Elämme monimutkaisessa ja alati muuttuvassa maailmassa, jossa eri asiantuntijuuksien ja ihmisten tarpeiden yhteensovittaminen on entistä vaikeampaa. Valmennuksessa opit neljä menetelmää, joilla osallistujat kuulevat paremmin toistensa tarpeet ja pystyvät luomaan paremmin yhteisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja, joissa kaikki voivat olla mukana.

 • Kun aihe on monimutkainen, ristiriitainen tai herättää vahvoja tunteita, niin dynaamisella fasilitoinnilla ratkeaa lähes kaikki ongelmat. Se auttaa, kun koko porukka pitää saada ymmärtämään monimutkaisia tilanteita ja löytämään yhteinen toteutus.
 • Pienempiin ongelmiin ja yhteisen idean muotoiluun erilaisten näkemysten pohjalta harjoittelemme idealogi-menetelmän.
 • Ryhmänvetäjänä saatat törmätä tilanteisiin, joissa vuorovaikutus jumittaa ja usko loppuu. Yhtä hyvin kuin voimme tutkia ongelmia, voimme pureutua myös onnistumisten, poikkeuksellisten huippusuoritusten ja vahvuuksien tutkimiseen. Ratkaisukeskeinen toimintatapa auttamaan eteenpäin kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta vaikeissakin tilanteissa.
 • Jos ryhmän vetäjänä joudut kiperään ryhmätilanteeseen tai nousee ristiriitoja, niin oppimismalli on ammattifasilitaattoreiden keino selvitä monista vaikeista tilanteista.

“Ensikokemukseni fasilitoinnista oli ryhmän kriisitilanteen purku dynaamisella fasilitoinnilla, jonka jälkeen jäsenet pystyivät taas jatkamaan yhteistyötä. Olin vaikuttunut, jos tällaista voi saada tavallisten kokousten tilalle niin sehän mahdollistaisi vaikka mitä!”

Tämä valmennus antaa eniten kokeneille fasilitaattoreille, jotka haluavat täydentää työkalupakkiaan vaativiin tilanteisiin.


Luovilla menetelmillä ryhmät lentoon

Luovan ideoinnin työkaluilla saat erilaisia raikkaita ideoita ja konkretisoitua ne käytäntöön. Osallistamisen portaat auttavat suunnittelussa. Mitä opit:

 • osallistamisen portaat hyvän osallisuuden rakentamisessa
 • mitä eroa on tiimillä ja ryhmällä? Teoriaa ryhmän kehitysvaiheista ja miten soveltaa käytännössä
 • fasilitoinnin perusteet
 • luovat ideointimenetelmät
 • kuinka varmistat, että ideat ovat käyttökelpoisia?
 • erilaisia menetelmiä ideoiden valintaan ja yhteiseen päätöksentekoon
 • konkretisointi ideasta toimintasuunnitelmaksi ja tehtävänjakoon

Kesto 1 päivä


Voimavaralähtöiset menetelmät ryhmien vetäjille

Kaikki ryhmät eivät lähde lentoon uusilla luovilla ideoilla, mutta aina löytyy kokemuksia ja vahvuuksia, joiden pohjalle voidaan rakentaa. Voimaannuttavan ratkaisukeskeisen fasilitoinnin perusteet auttavat nostamaan ryhmän voimavarat ja luomaan ratkaisuja muutostilanteissa ja vaativammissa ympäristöissä. Harjoittelemme pienen voimaannuttavan suunnitteluprosessin, joka pohjaa osallistujien osaamiseen. Valmennus sopii sekä uusille että kokeneemmille fasilitaattoreille.

 • erilaista menetelmää nostaa esiin yksilöiden ja ryhmien vahvuuksia ja osaamista melkein mistä tahansa aiheesta ideoinnin pohjaksi
 • opit suunnittelemaan pienen ratkaisukeskeisen ryhmäprosessin, joka soveltuu pienen projektin yhteissuunnitteluun
 • kysymyksiä, jotka motivoivat ja saavat ihmiset kukoistamaan
 • kokeneemmat fasilitaattorit pääsevät syventämään osaamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla
 • työkalun käsitellä rakentavasti jännitteitä ja erimielisyyksiä ja kehittää ryhmän toimintaa

Kesto 1 päivä


Art of Hosting – osallistavan johtamisen taidetta

Art of Hosting tekee osallistavasta johtamisesta taidetta: kuinka hienovaraisilla yksityiskohdilla voidaan luoda hyvää dialogia. Se antaa keinot ryhmien ja isojen yhteisöjen osallistavaan johtamiseen, jolla päästään yhteiseen tavoitteeseen, vastuuseen, sitoutumiseen ja itseohjautuvaan toimintaan. Se auttaa vahvistamaan halua kuunnella erilaisia näkemyksiä, luoda tilaa osallistumiselle sekä toisten huomioimiselle ja muuntaa ristiriidat luovaksi yhteistoiminnaksi.

Art of Hosting -valmennukset toteutetaan Suomen Art of Hosting -verkostoin voimin.

Kesto 3-4 päivää