Vaikeiden päätösten tekemistä voidaan helpottaa hyvällä osallistamisella. Kun muutos koskettaa laajasti eri toimijoita, heidän asiantuntemuksensa, tarpeensa, visionsa ja huolensa pitäisi kuulua. Syvällisen keskustelun kautta puntaroidaan perusteellisesti eri skenaarioiden puolia, mikä auttaa yhteisen ymmärryksen muodostumista. Luomalla kuvaa toivotusta tulevaisuudesta päätöksenteon tueksi saadaan kuulla toiveista ja tarpeista. Kun osallistujat tulevat kuulluiksi, se hälventää huolia, varmistaa laadukkaamman päätöksen ja luo pohjaa sitoutumiselle.

Nykyaikaista yhteiskuntaa ei voi enää johtaa ja hallita ylhäältä. Ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei asiantuntijatieto ja hallinto voi yksin riitä ratkaisemaan niitä. Kun asukkaat halutaan ottamaan lisää vastuuta oman yhteisönsä tai asuinalueensa hyvinvoinnista ja kehittämisestä, tarvitaan keinoja osallistamiseen.

Perinteiset vuosikokouksetkin voidaan rivissä istumisen sijaan tehdä innostaviksi kehittämistyöpajoiksi, joista osallistujat lähtevät yhdessä suunniteltujen toimenpiteiden kanssa kotiin.

Yhteinen päätöksenteko voidaan toteuttaa monella eri tavalla: työpajasarjalla, organisaatioraadilla tai osallistuvalla budjetoinnilla. Monimutkaisemmissa ympäristö- ja tai kaavoituskysymyksissä tai luonnonvarojen käytössä teemme yhteistyötä ympäristösovittelun erikoisosaaja Akordi oy:n kanssa.


Osallistuvan budjetoinnin avaimet -valmennus

Innostavan valmennuspäivän oman kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutukseen. Aluksi pidämme lyhyen intron osallistuvasta budjetoinnista, jonka jälkeen siirrytään käytännön suunnitteluun pienryhmissä. Lopuksi kootaan toteutus yhteen ja luodaan kokonaiskuva.

Valmennuksen jälkeen osallistujat:

  • tietävät minkälaisiin tilanteisiin osallistuva budjetointi sopii
  • osaavat suunnitteilla toimivan osallistuvan budjetoinnin prosessin (suunnittelu, toteutus)
  • osaavat perustella omalle organisaatiollesi, miksi osallistuva budjetointi on toimiva ja ajankohtainen kuntalaisten osallistumisen tapa
  • osaat suunnitteilla toimivan osallistuvan budjetoinnin prosessin (suunnittelu, toteutus ja arviointi)

Aloitteleville toimijoille ja johtoryhmille suosittelemme puolen päivän valmennusta. Pidemmällä olevat hyötyvät koko päivän valmennuksesta, jossa päästään viilaamaan toteutuksen yksityiskohtia.


Toisenlainen vuosikokous

Entä jos vuosikokouksesta saisi virtaa ja innostusta sekä vahvaa sitoutumista tulevan vuoden toimintaan? Tehdään osallistava vuosikokous, jossa jokainen on toimija. Käydään mieleenpainuvimmat keskustelut, valmistellaan aloitteet ja muutokset yhdessä työpajoissa, jolloin varsinainen kokous sujuu nopeammin. Tuloksena on toimijuuden vahvistuminen, vertaistukea, verkostoitumista ja hyvää mieltä sekä vahvistunut yhteisöllisyys.

Kesto puolesta päivästä päivään.


Kaupunkilaisten raati

Entä jos voisimme tuoda yhteen joukon eri lailla ajattelevia asukkaita keskustelemaan yhteisen ratkaisun löytämiseksi heille tärkeästä aiheesta? Kansalaisraadeissa ratkotaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia tavallisten kansalaisten, asiantuntijoiden ja päättäjien kesken. Se on uudenlainen tapa avata ja tehdä päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi, jopa paremmaksi.

Se koostuu aiheesta riippuen noin 10-15 asukkaan 1-3 päivän asukastyöpajasta, jonka tulokset altistetaan laajemmalle mielipiteenvaihdolle isossa kahvilatilaisuudessa. Viimeisessä vaiheessa tulokset esitellään päättäjien työpajassa.


Organisaatioraati

Muutoksen läpiviemisessä helpottaa, kun saadaan työntekijöiden osaaminen mukaan käytännön toteutukseen. Kootaan eri osastoja monipuolisesti edustava raati, joka valmistelee muutosprosessin yhdessä johtoryhmän kanssa. Tulokset käydään läpi ja tarkennetaan koko työyhteisön kehittämispäivässä.

Kesto 1-5 raadin työpajaa sekä kehittämispäivä.