Hyppää sisältöön

Kansainväliset osallisuusammattilaisten IAP2 -valmennukset

Osana tuo Suomeen kansainvälisen IAP2 International Association of Public Participation julkisen sektorin osallisuus- ja vuorovaikutustyön syventävät valmennukset keväällä ja syksyllä 2023.

Valmennukset auttavat ammattilaisia toteuttamaan polarisoituvassa ja kompleksisemmassa ympäristössä rakentavia, eteenpäinvieviä ja eettisesti kestäviä vuorovaikutusprosesseja.

Tarjolla on kolme kurssia:

1) IAP2 way in challenging contexts (kurssi antaa pohjatiedot muille opinnoille) 

2) Designing and leading engagement

3) Strategies for complex engagement

Kouluttajana toimii kanadalainen Stephani Roy McCallum. Hän on keskeinen alan kouluttaja ja kehittäjä ja IAP2:n uuden koulutuspolun pääsuunnittelija. McCallumilla on 25 vuoden kokemus riskialttiiden vuorovaikutusprosessien vetämisestä mm. maankäyttöön, ihmisoikeuksiin, talouteen, terveydenhuoltoon ja energiantuotantoon liittyen.

Tutustu Stephaniin katsomalla tallenne Crossing the Divide in Times of Polarization-webinaarista. 

IAP2-valmennukset ovat tarkoitettu henkilöille, jotka

  • suunnittelevat ja toteuttavat osallisuusprosesseja
  • johtavat osallisuus- tai vuorovaikutustiimiä
  • kohtaavat työssään riskejä ja kompleksisuutta
  • tarvitset työsi tueksi selkeät prosessit ja vahvan eettisen perustan
  • olet jo muutaman vuoden kokenut ammattilainen

“Osallistuin Minneapolisissa IAP2:n valmennuksiin yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten kollegojen kanssa. Todentuntuiset case-harjoitukset nostivat esiin käytännön ratkaisuja, joista on sittemmin ollut paljon hyötyä vaativampien prosessien suunnittelussa. Kouluttajien pitkä kokemus teki vaikutuksen. Perinpohjaisiin prosessikuvauksiin palaan uudestaan ja uudestaan.

Lari Karreinen

IAP2 – International Association of Public Participation on merkittävin julkisen sektorin osallisuutta ja vuorovaikutusta kehittävä kansainvälinen järjestö maailmassa. IAP2:n missio on edistää kansalaisten osallistumista ja yhteisön sitoutumista julkiseen päätöksentekoon.

Järjestö ylläpitää osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisen ammattilaisten verkostoa, laatii julkaisuja, tarjoaa koulutusta osallisuusalan ammattilaisille. Aktiivista toimintaa on eniten Australiassa, Aasiassa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa, eteläisessä Afrikassa ja Yhdysvalloissa.

Kannattaa tutustua IAP2:n palkitsemiin parhaisiin vuorovaikutusprosesseihin!

Tarkemmat kurssikuvaukset ja päivämäärät

Valmennukset toteutetaan etänä iltapäivisin keväällä ja syksyllä 2023. Koulutuskieli on englanti. Pienryhmäkeskustelut käydään suomeksi.

Tule mukaan syventämään osaamistasi yhdessä muiden suomalaisten osallisuuden ammattilaisten kanssa! 

1) IAP2 way in challenging contexts (HUOM! Tämä kurssi antaa vaadittavat pohjatiedot muille opinnoille)

Valmennuksessa opit soveltamaan eri osallisuuden tasoja vaativissa tilanteissa ja eettisesti kestävällä tavalla. Opit huomioimaan monimuotoisuuden ja tasapuolisuuden monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opit tunnistamaan valtarakenteet ja sen, miten ne vaikuttavat vaativissa tilanteissa. Opit arvioimaan osallistumisen riskejä ja hyötyjä. 

2 x 4 tuntia etänä 18.4. ja 21.4.2023 klo 13 – 17

2) Designing and leading engagement (syventävä)

Valmennuksessa opit suunnittelemaan osallisuusprosesseja realististen skenaarioiden kautta. Opit luomaan selkeät tavoitteet osallistumiselle ja määrittelemään, mitä asioita voidaan osallisuudella muuttaa. Opit arvioimaan osallisuusprosessin riskejä ja tunnistamaan mahdollisuuksia. Opit tekemään sidosryhmäanalyysin ja arvioimaan oikeudenmukaisuutta, käyttämään digistrategioita, alustoja ja menetelmiä ja valitsemaan sopivat vuorovaikutus- ja viestintämenetelmät. Perehdyt roolien ja resurssien määrittelyyn ja loppuarvioinnin tekemiseen. 

4 x 4 tuntia etänä 25.4., 15.5., 16.5. ja 17.5.2023 klo 13 – 17

3) Strategies for complex engagement (syventävä)

Valmennuksessa opit arvioimaan tilanteen konfliktiherkkyyttä ja opit siirtymään tunteita kuumentavasta ristiriitatilanteesta rakentavaan vuorovaikutukseen. Opit erilaisia strategioita tilanteen rauhoittamiseen myös silloin, kun osanottajilla on paljon väärää tietoa ja kilpailevia kantoja. Opit soveltamaan tarinoita yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Valmennus sopii etenkin ammattilaisille, joilla on jo kokemusta konfliktoituneista ja/tai tunnelatautuneista tilanteista.

4 x 4 tuntia etänä 25.9., 28.9., 3.10. ja 5.10. klo 13 -17

Hinta ja ilmoittautuminen

Verkostoidu suomalaisten ammattilaisten kanssa ja avaa ovi kansainvälisten ammattilaisten seuraan! Ilmoita 21.3.2023 mennessä, mistä valmennuksista sinä ja organisaatiosi jäsenet olette kiinnostuneita.

Valmennukset muodostavat kokonaisuuden, joista voi valita joko vain peruskurssin (IAP2 Way in challenging contexts) ja jomman kumman tai molemmat syventävistä kursseista. Tässä vaiheessa tutkimme kiinnostuneiden osallistujien määrää, järjestämmekö kaikki syventävät kurssit vain jonkin niistä tänä vuonna ja minkä hintaiseksi kurssit muodostuvat.

Organisaation oppimisen kannalta on parasta, jos valmennuksiin osallistuu useampi kuin yksi henkilö. Mitä enemmän osallistujia valmennuksiin saadaan, sitä edullisemmaksi osallistuminen per osallistuja tulee.

On hyvä, jos ennakkoilmoittautuessa osallistumisenne on todennäköistä mm. rahoituksen suhteen. Teemme päätöksen valmennusten toteutumisesta heti ennakkoilmoittautumisen loputtua. Lopullinen hinta varmistuu tällöin. Ennakkoilmoittaudu 21.3. mennessä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lisätietoja valmennuksista antaa Osanan valmentaja Lari Karreinen

Puh. 040 048 7642

Sähköposti: lari@osana.fi

Lari Karreinen

Melkein 10 vuotta sitten Antti Leskinen, Tampereen silloinen kuntademokratian kehittämispäällikkö, sytytti idean tuoda nämä valmennukset Suomeen. Olemme Antin kanssa tiettävästi ainoat suomalaiset, jotka tähän mennessä ovat nämä kurssit käyneet. Molemmat näemme niiden ammatillisen merkityksen suurena.

IAP2 uudisti koulutuskokonaisuutensa 2021 ja osallistuin itsekin tähän kehittämisprosessiin. Uusissa kursseissa haluttiin enemmän työkaluja käsitellä polarisaatiota, kompleksisuutta ja yhdenvertaisuusnäkökulmaa. Tämä uusi IAP2 New Learning Pathway on juuri avattu ja olemme Suomessa ensimmäisiä maailmassa, jotka pääsisivät sitä opiskelemaan!

Tämä on mahdollisuus saada kansainvälisten osaajajoukon yhteen keräämä, jäsennelty ja suunnitelmallinen lähestymistapa omaan ammatilliseen salkkuun.

— Lari Karreinen

Case-kuvaus: Osanan Tanja Korvenmaa ja Lari Karreinen hyödynsivät IAP2:n suunnitteluperiaatteita Mäntsälän kirjaston Unelmoidaan uudesta prosessissa. Hyödynsimme kutsumisvaiheessa sidosryhmäanalyysityökaluja. Suunnittelimme prosessin, jossa saimme laajasti erilaisia näkökulmia esille. Pidimme tärkeänä, että osallistujille annetaan selkeä lupaus siitä, mihin visiotyö vaikuttaa ja mitä ei voida luvata. Prosessin päätyttyä viestimme vielä tuloksista ja varmistamme niiden viemisen päättäjille. Nämä ovat osa IAP2:n periaatteiden toteutusta käytännössä.

Jaa somessa: