Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

OSANA YHTEISTÄ RATKAISUA OY Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 1.4.2019

REKISTERIN NIMI
Osana yhteistä ratkaisua Oyn verkkopalveluiden asiakastietojen rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Osana yhteistä ratkaisua Oy. Osoite: Juhlatalonkatu 2 D 67 Tampere

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Osana yhteistä ratkaisua Oyn verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Osanan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot (etunimi ja sukunimi)
– Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja katuosoite)
– Organisaatio ja tehtävä
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Osana yhteistä ratkaisua Oyn omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista ja oikeus vaatia omien tietojen poistamista osaksi tai kokonaan. Tietojen korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

OSANA YHTEISTÄ RATKAISUA OY Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 1.4.2019

REKISTERIN NIMI
Osana yhteistä ratkaisua Oyn verkkopalveluihin kuulumattomien asiakastietojen rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Osana yhteistä ratkaisua Oy. Osoite: Juhlatalonkatu 2 D 67 Tampere

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Osana yhteistä ratkaisua Oyn palveluiden a) myyntiin, markkinointiin ja palveluiden toteutusta varten Osana yhteistä ratkaisua Oyn keräämien henkilötietojen käsittely sekä b) käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Osanan palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot (etunimi ja sukunimi)
– Tiedot henkilön taustaorganisaatiosta (organisaation nimi ja tehtävä organisaatiossa)
– Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja katuosoite)
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Osana yhteistä ratkaisua Oyn omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista ja oikeus vaatia omien tietojen poistamista osaksi tai kokonaan. Tietojen korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

Jaa somessa: