Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste/ Privacy policy

OSANA YHTEISTÄ RATKAISUA OY Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 1.4.2019

REKISTERIN NIMI
Osana yhteistä ratkaisua Oyn verkkopalveluiden asiakastietojen rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Osana yhteistä ratkaisua Oy. Osoite: Juhlatalonkatu 2 D 67 Tampere

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Osana yhteistä ratkaisua Oyn verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Osanan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilötiedot (etunimi ja sukunimi)
  • Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja katuosoite)
  • Organisaatio ja tehtävä
  • Käyttötiedot
  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Osana yhteistä ratkaisua Oyn omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista ja oikeus vaatia omien tietojen poistamista osaksi tai kokonaan. Tietojen korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

PRIVACY POLICY

OSANA YHTEISTÄ RATKAISUA OY Privacy policy in accordance with Section 10 of the Personal Data Act (523/99)

Updated 01/04/2019

NAME OF THE REGISTER

Osana yhteistä ratkaisua Oy’s data register for customers registered for online services

DATA CONTROLLER

Osana yhteistä ratkaisua Oy. Address: Juhlatalonkatu 2 D 67 Tampere

REASON FOR HOLDING A REGISTER

Personal data processing relevant to Osana’s online services and their current features (hereinafter “Service”), which takes place at the consent of the user of Osana yhteistä ratkaisua Oy’s online services (hereinafter “User”).

PURPOSE OF THE REGISTER

The User’s personal data is processed to maintain, manage, and develop customer relations, analysis, marketing, statistics relevant to the Service and produce, provide and develop the Service.

DATA CONTENT OF THE REGISTER

Data belonging to the following categories is processed in the Service:

  • Personal details (first name and last name)
  • Contact details (email, phone number and street address)
  • Organisation and job title
  • User details
  • Other information personally provided by the User

Data concerning the User can be processed, within the restrictions set out by the Personal Data Act, in Osana yhteistä ratkaisua Oy’s own registers.

REGULAR DATA SOURCES

Personal data is collected from the User in connection with registration and while using the Service.

TRANSFERRING DATA OUTSIDE THE EU OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

The user register’s data shall not be disclosed for direct marketing purposes unless the User has personally provided consent.

Data shall not be regularly disclosed outside the EU or European Economic Area.

PROTECTION PRINCIPLES OF THE REGISTER

The data is collected in the Service’s shared databases, which are protected with firewalls, passwords and other technical methods. Databases are located in locked premises, and the data can only be accessed by certain, pre-determined persons.

RIGHT TO REVIEW

In accordance with Section 26 of the Personal Data Act, users have the right to review the personal data concerning them that has been stored in the register. The request to review must be submitted and in writing to the following address: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

RIGHT TO DEMAND THE RECTIFICATION OR REMOVAL OF DATA

Users have the right to demand their data to be rectified and the right to demand their data to be removed partially or entirely. The request for data to be rectified or removed must be submitted in writing and signed to the following address: Osana yhteistä ratkaisua Oy, Juhlatalonkatu 2 D 67, 33100 Tampere

Jaa somessa: