Hyppää sisältöön

Osallisuus on supervoimamme

Työtämme on saada ihmiset pohtimaan yhteisiä ratkaisuja lämpimässä vuorovaikutuksessa. Järjestämme vuorovaikutteisia tilaisuuksia, fasilitoimme kehitystä, valmennamme ja koulutamme, rakennamme strategioita sekä autamme erilaisten muutostilanteiden kanssa.

Olemme mukana rakentamassa kestävää toimintaa ja yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on hyvä olla ja hyvä elämä toteutuu sopusoinnussa luonnon kanssa. Asiakkaamme ovat tahoja, jotka edistävät omalla toiminnallaan kestävää yhteiskuntaa. Näitä ovat esimerkiksi kuntien ja valtion toiminnot, järjestöt, säätiöt, erilaiset kehityshankkeet ja yhteiskunnalliset yritykset. Toimimme yksin, työparina tai koko työryhmänä asiakkaan kanssa.

Olemme osa maailmanlaajuista vastuullisemman liiketoiminnan aaltoa, jossa taloudellisen voiton tavoittelun sijaan ensisijaista on aina työn tarkoitus ja ekologisesti ja inhimillisesti kestävät toimintatavat. Siksi yrityksemme nimikin on Osana yhteistä ratkaisua Oy.

Emilia Osmala

Olen vuorovaikutussuunnittelija ja järjestötoiminnan kehittäjä. Suunnittelen ja toteutan lämpimiä, vuorovaikutteisia ja osallistavia verkkotilaisuuksia sekä virtuaalisia työpajoja. Valitsen käytettävät sovellukset ja menetelmät aina kohderyhmän mukaan, jolloin tilaisuudet pysyvät sujuvina ja saavutettavina.
Lue lisää Emiliasta.


Petri Toikkanen

Olen strategiavalmentaja. Valmentajana autan asiakkaitani tekemään strategioita ja kehittämään toimintaansa. Työni on strategiaprosessien ohjaamista ja erilaisten kehitystyöpajojen fasilitointia sekä kouluttamista, puheiden pitämistä ja konsultointia. 
Lue lisää Petristä.


Tanja Korvenmaa 

Olen fasilitoija ja organisaatiokehittäjä. Erikoisosaamistani on osallistumisen ja yhdessä ajattelun muotoilu. Tehtäväni on helpottaa yhteistä tekemistä suunnittelemalla ja fasilitoimalla sekä perinteisiä että etätilaisuuksia siten, että jokainen osallistuja pääsee osallistumaan merkitykselliseen keskusteluun.
Lue lisää Tanjasta.


Lari Karreinen

Vaativammat keskustelut sekä monimutkaisten tilanteiden selvittely saavat minut innostumaan. Ratkaisukeskeisyydellä ja erilaisilla osallistamisen keinoilla autan saamaan kaikki mukaan luomaan yhteisiä ratkaisuja. Etänä ja paikanpäällä. Toimin Osanan toimitusjohtajana.
Lue lisää Larista.


Airi Raitaranta

Olen kouluttaja, kehittäjä, työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Olen innostunut dialogisuuden mahdollisuuksista ja merkityksellisistä keskusteluista. Tahdon edistää fasilitoijana kunnioittavaa keskustelua ja erilaisten näkökulmien rikastuttavaa läsnäoloa ja uutta luovaa jännitettä. Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, ammatillinen opettaja ja restoratiivinen sovittelija. Olen tehnyt työtä enimmäkseen julkisella puolella viranhaltijana sekä kirkon että kunnan palveluksessa.
Lue lisää Airista.


Maia Fandi

Olen osallisuusasiantuntija ja fasilitaattori. Kouluttaja ja kehittäjä, jolla on palvelumuotoilullinen pelisilmä, luovuutta ja innovatiivisuutta. Vahvuutenani on taito hahmottaa ketterästi isoja kokonaisuuksia sekä yksityiskohtien merkityksiä niissä. Minua kiinnostaa se, miten ongelmia voidaan ratkoa kestävällä tavalla. Ratkaisujen löytämisessä osallistavat prosessit ovat paikallaan. Luovuus on minulle tärkeää. Luovuus tarkoittaa minulle toisin ajattelemisen taitoa, asioiden yhdistelemistä ennakkoluulottomilla tavoilla sekä taitoa tarkastella asioita eri perspektiiveistä, myös kyseenalaistaen. Yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeisessä roolissa töissäni.
Lue lisää Maiasta.


Eveliina Hostila

Olen sovittelija ja järjestötoiminnan kehittäjä. Innostun yhdessä toimimisesta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteisten päämäärien etsimisestä ja löytämisestä. Käytän työssäni sovitteluista omaksuttua restoratiivista kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa otetta. Järjestötoiminnan erityisosaamiseni kytkeytyy vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja kehittämiseen, konfliktien ratkaisuun sekä vaikutusketjua hyödyntävään ajatteluun. Olen mielelläni tukena eri yhteisöjen kehittämisessä, haastavien tilanteiden ratkaisemisessa sekä niiden ennaltaehkäisyssä.
Lue lisää Eveliinasta.

Jaa somessa: