Hyppää sisältöön

Keskustelujen ohjauksesta taidetta – Art of Hosting

Tuntuuko, että kaipaat syvemmälle meneviä keskusteluja kuin mitä muutamien sanojen kirjoittaminen liimalapuille antaa? Jos keskustelu avaisi jotain syvällisempää ymmärrystä, joka yllättäen kytkisi ajatukset yhteen aivan uudella tavalla…

Kuvittele, että kutsut joukon ystäviä luoksesi keskustelemaan ja viettämään iltaa. Ei sitä keskustelua fasilitoida, mutta se saattaa olla hyvin intensiivinen ja mullistava kokemus. Miten tätä kokemusta voisi toistaa työpaikoilla, johtamisessa ja vuorovaikutuksessa? Jos fasilitointi ei olisikaan ainaisia liimalappusulkeisia vaan yhtä luonnollista ja huomaamatonta kuin keskustelut kahvipöydän äärellä.

Art of Hosting tekee osallistavasta johtamisesta taidetta, jossa hienovaraisilla yksityiskohdilla luodaan hyvää dialogia ja päästään keskusteluissa konkretiaan.

Art of Hostingista saa työkaluja suurten ryhmien ja isojen yhteisöjen osallistavaan johtamiseen. Koska on polttava tarve päästä yhteiseen tavoitteeseen, vastuuseen, sitoutumiseen ja itseohjautuvaan toimintaan. Koska halutaan auttaa ihmisiä kuuntelemaan erilaisia näkemyksiä, luoda tilaa osallistumiselle sekä toisten huomioimiselle ja muuntaa ristiriidat luovaksi yhteistoiminnaksi. Tähän Art of Hosting 12.-14.6. tarjoaa paikan kasvulle, oppimiselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle.

Koska innostuksen on lähdettävä jokaisen sisältä, tarvitaan keskusteluja joissa herätetään innostus ja kytketään se yhteen muiden kanssa. Art of Hosting antaa kaksi voimakkainta innostuksen johtaisen menetelmää, jotka tiedän: open spacen ja arvostavan haastattelun. Molempien peruskaava on sama: luo ympäristö, jossa voimavarat, vastuu ja innostus pääsevät valloilleen ja astu pois tieltä. Yksinkertaista, voimakasta ja vaativaa.

Innostuksen ja vastuunoton välineet: open space ja arvostava haastattelu

Ylhäältä alaspäin toimiva hallinto on korvautumassa uudenlaisten johtamisstrategioiden tieltä. Erilaisissa kumppanuuksissa ja itseohjautuvissa verkostoissa yhteisön jokainen jäsen on samanaikaisesti vastuussa sekä itsensä että muiden johtamisesta.

Open spacen periaatteiden ja yhteisen kysymyksen ymmärtämisen kautta voimme rakentaa ja johtaa itseohjautuvia verkostoja.


Arvostavassa haastattelussa tutkitaan, mikä tuo energiaa ja hyvää yhteisöihin, entä jos onnistumisia olisi enemmän, jopa runsaasti ja miten se voitaisiin tehdä yhdessä.


Piiritekniikka: hämmästelyn ja kuulemisen dialogia

Kompleksisia ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, työyhteisöjen kehittämiseen tai organisaatiomuutoksiin, ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. On vain huonompia ja parempia keinoja, jotka kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. Ne ovat ainutlaatuisia, juuri sen yhteisön ominaisuuksista syntyviä monimutkaisia kudelmia.

Piirissä on kolme periaatetta. Jokainen osallistuja on johtaja. Vastuu kokemuksen laadusta on jaettu. Huolehditaan ja kuunnellaan kokonaisuutta henkilökohtaisen agendan sijaan.

Näiden ratkaisemiseen tarvitaan parempaa vuorovaikutusta, hämmästelyä ja kuuntelua. Ratkaisut löytyvät kuulemisen, tutustumisen ja tiedon etsimisen, kyseenalaistamisen ja syventymisen kautta yhdessä sitoutuneeseen ja viisaaseen toimintaan. Tähän dialogisuuteen esimerkiksi piiritekniikka antaa keinoja kuulla toisia ja löytää yhteisiä ratkaisuja.

Tärkeimpien ajatusten löytäminen: World cafe

Koska asioita on usein on paljon, tarvitaan keino erotella jyvät akanoista. World cafen vahvuus on useamman kierroksen avulla auttaa syventämään ymmärrystä, mikä tässä teemassa on tärkeää. Kaikki alkaa oikeiden voimallisten kysymysten löytämisestä. Niiden avulla ryhmän koko viisau saadaan kerättyä World cafella.

Yhteisen projektin suunnittelu Pro action cafe tai Design for wiser action

Oli kyse projektin tai yrityksen käynnistyksestä, niin yhteisen toiminnan suunnitteluun tarvitaan omat työkalunsa. Näitä ovat  Pro Action cafe tai Design for Wiser Action, joista saa selkeän prosessin toteutuksen suunnitteluun.

Design for Wiser Action -työpohja auttaa konkretisoimaan projektin suunnittelua.

“Tulin etsimään menetelmiä ja ymmärsin, että se on minusta itsestäni kiinni, ei menetelmistä”

“Art of Hosting opetti minulle läsnäolon merkitystä. Hiljaisuuden tärkeyttä. Istumaan käsieni päällä, sillä joskus on tärkeämpää se mitä ei tee, kuin se mitä tekee.”

Art of Hostingissa kaikki osallistujat pääsevät harjoittelemaan osallistavan johtamisen taitoja ja menetelmiä käytännössä. Tunnelma on välitön ja avoin. Moni astuu mukaan oppiakseen uusia menetelmiä ja Art of Hosting -kokemuksen jälkeen kääntyy pohtimaan sisäänpäin mitä “host yourself first, so you can host others” tarkoittaa. Syntyy ymmärrys, että menetelmät ovat työkaluja, osa kokonaisvaltaisempaa prosessia, joka synnyttää merkityksellisiä keskusteluja.

Kansainvälinen Art of Hosting -verkosto kasvattaa jatkuvasti kokonaisuutta parhaista menetelmistä ja teoriasta monimutkaisten yhteisöjen johtamisesta kaaoksen ja järjestyksen rajamailla. Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen syvälle menevien keskustelujen luomiseksi, koska vanhoilla tavoilla ei ratkaista tulevaisuuden ongelmia? Jos olet, niin tule mukaan Art of Hosting -verkostoon 12.-14.6. Otavan opistolla.


Jaa somessa:

Sinua saattaa kiinnostaa