Hyppää sisältöön

Osallisuus julkisissa prosesseissa ei ole pelkästään kuulemista. Se on erilaisten äänten tuomista esille, kirjavien tarpeiden kuulemista sekä yhteisten ratkaisujen rakentamista. Kun ihmiset pääsevät vaikuttamaan niihin toimintoihin ja palveluihin, jotka heitä koskevat, se ohjaa vastaamaan tarpeisiin sekä sitouttaa yhteisöä. Rakentava keskustelu ei ole kuitenkaan pelkkää tilaisuuden fasilitointia. Suunnittelu sisältää tavoitteiden asettamisen, sidosryhmien tarpeiden analysoinnin, kutsumisen sekä raportoinnin tilaisuuden jälkeen.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan vuorovaikutusprosesseja, joissa otetaan osalliset mukaan jo kehittämisen varhaisessa vaiheessa. Kirjastoissa, kylätaloissa,  kaupungintaloilla, virastoissa ja ministeriöissä. Paikan päällä, etänä tai hybridinä.

Työpajojen lisäksi koulutamme julkisesta vuorovaikutuksesta. Koulutuksemme perustuvat kansainvälisen International Association of Public Participation IAP2:n käytäntöihin sekä kokemuksiimme sadoista erilaisista vuorovaikutustilanteista. Ne ovat käytännönläheisiä ja sisältävät paljon fasilitoinnin harjoittelua.

Osallistuvan budjetoinnin avaimet valmennukset auttavat prosessin suunnittelussa sekä sitouttavat eri toimialat yhteiseen projektiin. Meillä on kokemusta eri kunnista sekä alan tutkimuksesta.

  • asukas- tai sidosryhmätilaisuudet
  • vuorovaikutteiset asukas- ja sidosryhmäkeskustelut etänä tai hybridinä
  • osallistuvan budjetoinnin koulutus ja toteutuksien konsultointi
  • erityisryhmien, kuten vammaisten osallisuus
  • järjestöyhteistyön kehittäminen paikallisesti
  • vuorovaikutusprosessien valmennus ja konsultointi
  • osallisuustyön strateginen suunnittelu
Jaa somessa: