Hyppää sisältöön

Osallisuus julkisissa prosesseissa ei ole pelkästään kuulemista. Se on erilaisten äänten tuomista esille, kirjavien tarpeiden kuulemista sekä yhteisten ratkaisujen rakentamista. Kun ihmiset pääsevät vaikuttamaan niihin toimintoihin ja palveluihin, jotka heitä koskevat, se ohjaa vastaamaan tarpeisiin sekä sitouttaa yhteisöä. Rakentava keskustelu ei ole kuitenkaan pelkkää tilaisuuden fasilitointia. Suunnittelu sisältää tavoitteiden asettamisen, sidosryhmien tarpeiden analysoinnin, kutsumisen sekä raportoinnin tilaisuuden jälkeen.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan vuorovaikutusprosesseja, joissa otetaan osalliset mukaan jo kehittämisen varhaisessa vaiheessa. Kirjastoissa, kylätaloissa,  kaupungintaloilla, virastoissa ja ministeriöissä. Paikan päällä, etänä tai hybridinä.

Työpajojen lisäksi koulutamme julkisesta vuorovaikutuksesta. Koulutuksemme perustuvat kansainvälisen International Association of Public Participation IAP2:n käytäntöihin sekä kokemuksiimme sadoista erilaisista vuorovaikutustilanteista. Ne ovat käytännönläheisiä ja sisältävät paljon fasilitoinnin harjoittelua.

Osallistuvan budjetoinnin avaimet -valmennukset auttavat prosessin suunnittelussa sekä sitouttavat eri toimialat yhteiseen projektiin. Meillä on kokemusta eri kunnista sekä alan tutkimuksesta.

 • kansalaisraadit
 • asukas- tai sidosryhmätilaisuudet
 • vuorovaikutteiset asukas- ja sidosryhmäkeskustelut etänä tai hybridinä
 • osallistuvan budjetoinnin koulutus ja toteutuksien konsultointi
 • erityisryhmien, kuten vammaisten osallisuus
 • järjestöyhteistyön kehittäminen paikallisesti
 • vuorovaikutusprosessien valmennus ja konsultointi
 • osallisuustyön strateginen suunnittelu

Suunnittele vaikuttavaa osallisuutta -valmennus

Osallisuuden yleisesti tunnistettuna haasteena on päästä pistemäisistä kohtaamisista tavoitteelliseen suunnitteluun ja vaikuttavuuteen. Tämä valmennus sopii osallisuutta suunnitteleville ja johtaville kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja erilaisten projektien vuorovaikutusvastaaville. Aihetta käsitellään kolmesta näkökulmasta:

 1. Tavoitteet organisaation ja kansalaisen kannalta – ollaanko samoin odotuksin? Varmistamalla mitä osallistumiselta tavoitellaan tuetaan realistisia odotuksia ja varmistetaan tiedon käyttö myöhemmissä vaiheissa.
 2. Yksittäisistä keskusteluista tavoitteellisen prosessin suunnitteluun ja erilaiset tavat vaikuttavuuden mittaamiseen.
 3. Esitellään erilaiset työkalut ja mihin ne sopivat: dialogi, kansalaisraati, osallistuva budjetointi, arvostava haastattelu, ristiriitatilanteiden käsittely, yhteisövaikuttavuus / collective impact, kumppanuuspöytä

Perustana on alan tutkimus ja kansainväliset parhaat ammattikäytännöt. Valmennus koostuu tietoiskuista ja case-harjoituksesta, jossa sovelletaan opittua pienryhmissä. Harjoitusaiheet voidaan valita osallistujien toivomista teemoista, jolloin opittua päästään heti soveltamaan omiin töihin.


“Todella asiantunteva valmennus ja olennaisia asioita. Hyvät ryhmätehtävät.”
“Sai miettimään omaa työtä kokonaisvaltaisesti.”

Valmennus kestää 9 – 16 ja se voidaan toteuttaa paikanpäällä, etänä tai hybridinä. Ota yhteyttä Lari at osana.fi

Kansalaisraadit

Kansalaisraadin avulla saat päätöksenteon tueksi tietoon perustuvan, tarkkaan puntaroidun kansalaismielipiteen. Se on hyödyllinen erityisesti vaikeissa, kompleksisissa kysymyksissä.

Raadissa noin 15–20 osallistujaa muodostavat asiantuntijoiden alustusten pohjalta yhteisen näkemyksen joko suosituksista päätöksenteolle tai eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Kansalaisraati on laajimmin levinneitä demokratiainnovaatioita, ja vuosikymmenien tieteellinen tutkimus on osoittanut sen hyödyt. Kansalaiset luottavat raatien näkemyksiin ja perehtyvät niihin. Lue käytännön toteutuksesta täällä.

Tarjoamme kansalaisraateihin ammattimaisen vuorovaikutuksen suunnittelun ja fasilitoinnin. Prosessi sisältää neljä vaihetta:

 1. Avustamme raadin suunnittelussa, aiheen rajauksessa, osallistujien kutsumisessa ja asiantuntijakeskustelujen valmistelussa.
 2. Ammattimaisella fasilitoinnilla varmistamme asiantuntijakuulemisten ja raadin työpajojen hyvän vuorovaikutuksen sekä kannanoton syntymisen.
 3. Varmistamme raadin tulosten esittelyn asukkaille ja medialle isossa kahvilatyöpajassa.
 4. Viemme raadin tulokset päättäjille. Jotta saavutetaan syvällisempi yhteinen ymmärrys, fasilitoimme tämän keskustelun.

Kansalaisraati voidaan toteuttaa paikan päällä, etänä tai hybridinä. Meillä on laaja kokemus saavutettavien työpajojen toteutuksesta, joten mahdollistamme myös eri tavoilla vammaisten henkilöiden osallistumisen kaikkiin toteutustapoihin.

Haastavat tilanteet asukas- ja sidosryhmävuorovaikutuksessa

Jännitätkö kohtaamisia turhautuneiden asukkaiden kanssa? Väistätkö vaikeiden aiheiden käsittelyä, koska siihen ei ole työkaluja eikä kokemusta? Paljon voidaan tehdä vaikeiden keskustelujen ennakoinnista, ehkäisystä aina tilanteen rauhoittamiseen. Tässä valmennuksessa keskitymme ottamaan haltuun koko prosessin ja harjoittelemme vaativia tilanteita

 • Miten vältät ennakolta ristiriitatilanteet huomioimalla viestinnän ja vuorovaikutuksen osaksi prosessia?
 • Mistä tekijöistä tunnistaa etukäteen ristiriitatilanteita?
 • Miten varaudut ennakolta hankalaan tilanteeseen/tilaisuuteen
 • Prosessin ja työpajan suunnittelu
 • Oma valmistautuminen
 • Toimiminen kun jotain yllättävää tapahtuu

Lisäksi valmennamme

Haluatko päästä käytännössä harjoittelemaan fasilitoinnin perusteita, suurten tilaisuuksien fasilitointia tai syventää fasilitointitaitojasi uusille tasoille? Miten luot lämmintä vuorovaikutusta etänä tai saat hybriditilaisuuksista keskustelevia? Toteutamme erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä fasilitointivalmennuksia, kuten deliberaation fasilitoinnista tai polarisaation ehkäisyyn liittyvistä keinoista osallisuustyössä.
Lisäksi valmennamme myös taitoja saavutettavuuden huomioimiseksi työpajoissa etänä ja paikanpäällä.

Jaa somessa: