Hyppää sisältöön

Yhdessä tehty strategia sitouttaa kaikki mukaan toteuttamaan sitä.  Strategia koetaan omaksi, kun sen rakentamisessa ovat olleet mukana kaikki toimijaryhmät ja toiminnan tasot. Tuloksena on käyttökelpoinen strategia seuraaviksi vuosiksi.

Strategian rakentamisen perustaksi hahmotetaan toimintaympäristöä, sisäistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tunnistetaan riskit ja menestystekijät. Useimmiten näitä vaiheita työstetään työpajatyöskentelyllä. Työpajat voivat olla laajoja, jolloin niihin osallistuvat henkilöstö, hallitus, tai sidosryhmät. Osallistuminen tutustuttaa toimijat strategiseen ajatteluun ja tuo ideoita ja monipuolista näkemystä työn alla olevaan strategiaan. Tarkempaa strategiapohdintaa tehdään sitten strategia- tai ohjausryhmän kesken. Tarpeen mukaan strategiaprosessissa tehdään erilaisia kyselyitä ja selvityksiä, joilla pohdintoja voidaan syventää ja tarkentaa. 

Ulkopuolisen valmentajan käyttö auttaa näkemään toimintaa ja tulevaisuutta uudesta vinkkelistä. Hyvin suunniteltu työskentely ja kysymykset johdattelevat oivallusten äärelle lyhyessäkin ajassa. Kokeneen valmentajan avulla tavanomaiset karikkokohdat osataan väistää ja prosessista tulee sujuva ja se menee maaliin saakka. 

Autamme toteuttamaan osallistavan ja tehokkaan strategiaprosssin. Ohjaamme prosessin alusta loppuun. Valmistelun ja ohjaamisen vastuu  on meillä, te voitte keskittyä ideoimaan, pohtimaan ja lopulta tekemään päätöksiä. Syntyy valmis ja toimiva strategia – sopivassa ajassa.   

Toteutamme strategiaprosessit lähtökohtaisesti  etänä. Tämä on nopein, sujuvin ja kustannustehokkain vaihtoehto. Tarvittaessa voidaan työpajoja toteuttaa myös perinteisesti paikan päällä. Käytössämme ovat yleisimmät etäkokousteknologiat, kuten Teams ja Zoom. 

 • Strategian rakentamisen prosessit
 • Perustehtävän, vision ja arvojen muotoilu
 • Strategisen johtamisen koulutus ja valmennus
 • Strategian mittaristojen laadinta
 • Strateginen toiminnan suunnittelu
 • Strategian jalkautuksen suunnittelu
 • Strategista tietoa tuottavat kyselyt sidosryhmille
 • Lego Serious Play -menetelmillä  strategian suunnittelu ja tiimitoiminnan parantaminen

Yhteisön, organisaation ja prosessien kehittäminen

Menestyvä yhteisö tarvitsee strategian lisäksi toimivan organisaation ja tehokkaat prosessit. Organisaatiorakenteiden ja toimintaprosessien tarkastelu seuraakin usein uuden strategian jälkeen. Organisaatiossa muotoillaan johtamisen rakenteita, viestinnän kulkuja, yksiköiden kokoa ja paikkaa, tiimityön organisointia sekä yksittäisiä toimenkuvia sekä tehtäviä. Toimintaprosessien petraaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sisäisen viestinnän kehittämistä, työn kulkujen miettimistä, asiakkaiden tai käyttäjien palvelupolkujen selkiyttämistä ja erilaisia laadun mittareiden asettamista. 

Autamme muotoilemaan organisaation rakenteita ja parantamaan prosesseja. Valittuja asioita lähdetään tutkimaan ja kehittämään yhteisesti johdon, työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Muodoltaan työ on prosessikonsultointia, jossa tarpeellisia kysymyksiä selkiytetään matkan edetessä ja työkaluja sovelletaan tilanteen mukaisesti. Kehittämiseen voidaan soveltaa esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä. Emme ole kuitenkaan jonkun tietyn kehittämisen tai johtamisen trendin tai työkalun vankeja. Lähestymistapamme perustuu aina ihmisten omien ajatusten selkiyttämiseen, keskusteluun ja yhteiseen kehittämiseen. Sitä kautta syntyvät parhaimmat ja käyttökelpoisimmat kehittämisajatukset. 

 • Organisaation ja organisaatiorakenteiden muotoilu
 • Prosessien ja toimintatapojen sujuvoittaminen
 • Tiimien organisointi
 • Työtehtävien ja toimenkuvien selkiyttäminen ja määrittely
 • Hallituksen ja johtoryhmätyöskentelyn parantaminen
Jaa somessa: