Hyppää sisältöön

Valmennamme sinut ja työyhteisösi tekemään vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa kaikkien äänet saadaan kuuluviin. Olemme kouluttaneet satoja fasilitoijia, ja valmennuksemme saavat erinomaista palautetta kokemuksellisesta oppimisesta. Valmiiden valmennustemme lisäksi räätälöimme valmennuksia tarpeen mukaan.

Ammattimainen fasilitointi -valmennus

Valmennus käsittää ammattimaisen fasilitoinnin kahdeksan osa-aluetta: ydintaidot, menetelmät, prosessit, ryhmäilmiöt, ilmapiirin luominen, oman persoonan käyttö työkaluna, tekniikka ja valta. 

Valmennuksen jälkeen osallistuja:

 • osaa luoda osallistumiseen kannustavan ja turvallisen keskusteluilmapiirin
 • osaa suunnitella yksinkertaisen työpajan
 • on harjoitellut fasilitaattorin neutraalia roolia
 • tuntee yksinkertaisia menetelmiä ryhmien aktivointiin ja osallistamiseen
 • tuntee ja on harjoitellut menetelmiä kaikkien saamiseksi mukaan keskusteluun

Päätöksenteon kulttuurin valmennus

Päätöksenteko on fasilitoinnin vaativin osa. Yhteisen päätöksen tekemiseen tarvitaan selkeys asiasta, joka on tarkoitus ratkaista, vaihtoehtojen luomista ja vertailua sekä prosessi, joka tuntuu reilulta.

Valmennuksen jälkeen osallistuja:  

 • osaa fasitoida eli helpottaa päätöksentekotilanteita kokouksissa ja pienryhmissä
 • pystyy varmistamaan, että kaikilla on selkeä yhteinen käsitys siitä, mistä päätetään
 • osaa auttaa yhteisten ratkaisujen tekemistä
 • osaa varmistaa jokaisen osallistujan sitoutumisen tason nopeasti

Vaativat vuorovaikutustilanteet -valmennus

Miten toimia, kun osallistujat eivät hiljene tai ovat erimielisiä, tunteet käyvät kuumina tai aiheet koskettavat syvältä.

Valmennuksen jälkeen osallistuja:

 • osaa huomioida huolten ja ristiriitojen käsittelyn työpajan suunnittelussa
 • tietää, miten luoda yhteyttä ja ymmärrystä jännitteisissä tilanteissa
 • osaa toimia, jos tunteet kuumenevat
 • on harjoitellut vaativia vuorovaikutustilanteita ja saanut palautetta toiminnastaan
Jaa somessa: