Rakennetaan yhdessä innostava kehittymisen ja oppimisen polku, joka vastaa toimijoiden tarpeisiin. Oli kyse sitten työyhteisöstä, vapaaehtoisista tai verkostoista, yhdessä kehitetyt ratkaisut siirtyvät parhaiten käytäntöön ja ihmiset sitoutuvat niihin.

Nostetaan aluksi ryhmästä esiin tärkeimmät kysymykset, joille itse voidaan tehdä jotain, esiin ryhmästä aiheet. Katsotaan mitä jo on ja mikä toimii. Puolitäysi lasi antaa enemmän kuin puoliksi tyhjä. Ponnistetaan sen pohjalta, mitä jo on ja rakennetaan konkreettiset toimenpiteet, mahdollisesti pieninä kokeiluina.

Parhaimmat tulokset näistä saadaan, kun osallistujat kootaan muutaman kuukauden päästä yhteen kertomaan mitä on tehty ja oppimaan toisiltaan joko kasvokkain tai etätyöpajalla. Tällä vahvistetaan vertaisoppimista ja muutosta haluttuun suuntaan. Muutosta ja käytäntöjen vakiintumista vahvistaa, kun ne käydään läpi yhdessä. Muutos toimintatavoissa tapahtuu pienin askelin ja siinä tarvitaan tukea. Parhaat tulokset on saatu, kun kehittäminen jatkuu useamman kuukauden, esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden ajan.

Olemme toteuttanut useita vastaavia kehittämisprosesseja. Terveysasemalla muutettiin vastaanottotoimintaa onnistuneesti organisaatioraadilla. Punaisen Ristin nuorten vuosikokouksessa 100 nuorta suunnittelivat omiin osastoihinsa kahdeksan kokeilua, joiden tuloksena 350 uutta nuorta tutustui vapaaehtoistoimintaan ja 45 heistä jäi mukaan. Pieniä kokeiluja on toistettu sen jälkeen parin – kolmen kuuden välein, mikä on tuonut aina uusia mukaan.

Pienemmässä mittakaavassa on saatu hyviä tuloksia Parasta lapsille ry:n kanssa, jossa puheenjohtajapäivillä aloitetut toimet tuottivat uusia rekrytointikeinoja, lisää vapaaehtoisia ja some-näkyvyyttä aivan uusilla alueilla.osastotoiminnan kehittämisryhmässä. Erään valtakunnallisen potilasjärjestön puheenjohtaja totesi tällaisen työpajan jälkeen: “Vuosia on jauhettu näistä samoista asioista. Nyt tuntuu että ne loksahtivat eteenpäin”. Tämä työpajapäivän tuloksena syntyi ainakin kaksi uutta varainkeruutapahtumaa, kun uudet paikkakunnat innostuivat kopioimaan toistensa hyviä onnistumisia.

Kesto:  Useampia työpajapäiviä puolen vuoden  – vuoden aikajaksolla kun tavoitellaan isompia ja kestävämpiä muutoksia. Yhden päivän toteutuksella ja jatkopolutuksella saadaan pienempiä parannuksia.