Hyppää sisältöön

Olen fasilitoija ja organisaatiokehittäjä. Erikoisosaamistani on osallistumisen ja yhdessä ajattelun muotoilu. Tehtäväni on helpottaa yhteistä tekemistä suunnittelemalla ja fasilitoimalla sekä perinteisiä että etätilaisuuksia siten, että jokainen osallistuja pääsee osallistumaan merkitykselliseen keskusteluun.  

Työni fasilitoijana perustuu kolmeen pääelementtiin: oikeiden kysymysten löytämiseen, prosessin suunnitteluun ja tilanneherkkyyteen. Pidän yllä tilaa keskustelulle ja luon olosuhteita sille, että jokainen voi olla oma itsensä ja antaa parastaan. Käytössäni on laaja kirjo menetelmiä, joita yhdistellään tai yksinkertaistetaan tarpeen mukaan.

Työskentelen sellaisten organisaatioiden, yhteisöjen ja ihmisten kanssa, jotka haluavat luoda parempaa tulevaisuutta ja olla kestävämpiä, viisaampia, joustavampia tai herkempiä. Etenkin monimutkaisten ja systeemisten haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan turvallinen ilmapiiri ja selkeä rakenne, joka kutsuu tarkastelemaan maailmaa eri näkökulmista. Tarvitaan myös tilaa ja aikaa ajatella eri tasolla: miten ajattelemme ja toimimme yhdessä. 

Haluan olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteistyö ovat siinä mielestäni merkittävässä roolissa. Voimme olla todella viisaita kollektiivisesti, mutta sitä on harjoiteltava yhdessä. Minua innostaa herkkyys kokonaisuudelle, ihmisten parantava suhde toisiinsa ja ympäristöön. 

Olen ollut pitkään mukana luontoon liittyvässä järjestötoiminnassa. Nuorena aikuisena tutustuin eurooppalaisiin ekokyliin, joissa itseorganisoituminen ja tasa-arvoisen päätöksenteon menetelmät on viety hyvin pitkälle. Siitä innostuin liittymään Art of Hosting -verkostoon sekä opiskelemaan fasilitointia ja itseorganisoitumismenetelmiä, kuten sosiokratiaa ja holakratiaa sekä väkivallatonta vuorovaikutusta. 

Parhaillaan suoritan liiketalouden AMK-tutkintoa erikoistuen organisaatioiden kehittämiseen, johtamiseen ja palvelumuotoiluun. Systeemiseen organisaatioiden kehittämiseen olen kouluttautunut Metanoia-instituutissa. Pohjakoulutukseltani olen muotoilija. 

Olen kotoisin Jyväskylän Tuulenkylän asuinyhteisöstä. Vuoden 2020 lopussa muutin Helsingistä maalle ja ryhdyin ekologisen ryhmärakennutuskohteen koeasukkaaksi. Harrastan paritansseja, puutarhanhoitoa ja luonnossa liikkumista.

Jaa somessa: