Hyppää sisältöön

Olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitoija. Teen työyhteisöille ja tilaisuuksiin työpajoja ja ratkaisukeskeisiä valmennuksia, joissa saadaan kaikki mukaan luomaan yhteisiä ratkaisuja. 

Erityisesti valmennan näitä aihepiirejä:

 • fasilitointi etänä, paikan päällä ja hybriditilanteissa
 • ratkaisukeskeisyys
 • sosiokratia 
 • julkinen vuorovaikutus
 • osallistuva budjetointi
 • vapaaehtoisjohtaminen. 

Intoilen osallisuudesta, itseohjautuvuudesta sekä rakentavasta vuorovaikutuksesta kompleksisissa tilanteissa. Osallistujat kuvaavat minua lämpimäksi fasilitoijaksi ja empaattiseksi kuuntelijaksi, joka ottaa kaikki huomioon. Takana on yli kymmenen vuotta ja satoja fasilitointeja. Yritän kovasti säilyttää aloittelijan avoimen mielen, jotta voin aina oppia lisää. 

Laaja fasilitointiosaamiseni yltää vuorovaikutuksen parantamisesta hallinnon ja rakenteiden kehittämiseen sekä aidon osallisuuden lisäämiseen. Vuorovaikutusteemasta olen fasilitoinut esimerkiksi ristiriitoihin joutuneen verkoston yhteistyötä sekä asiantuntijatiimien ja hallitus-työntekijä-yhteistyön parantamista. Hallinnon ja rakenteiden osalta minulla on fasilitointikokemusta mm. järjestötoiminnan ketterästä kehittämisestä sekä terveysaseman ja it-tiimin toimintamallien uudistamisesta. Osallisuus edellä olen fasilitoinut asukas- ja sidosryhmätilaisuuksia sekä kehittänyt kylä- ja vapaaehtoistoimintaa. 

Minulla on kokemusta myös erilaisten osallistujien, kuten eri lailla vammaisten, vuorovaikutustarpeiden ja esteettömyyden huomioimisesta sekä paikan päällä että etänä.

Olen ollut tuomassa The Wisdom Council -kansalaisraatimallia Suomeen sekä levittänyt osallistuvaa budjetointia kuntiin. Tällä hetkellä minua kiinnostavat vuorovaikutus etänä sekä kompleksisten tilanteiden vuorovaikutus. Olen mukana Suomen Art of Hosting -verkostossa, Deliberatiivisen demokratian instituutissa, jäsen IAF:ssä (International Association for Facilitators), Social inclusion facilitators -verkostossa sekä IAP2 (International Association of Public Participation) -koulutuksen kehittämisryhmässä. 

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, aikuisopettaja ja kansainvälisen Solution Focus in Organisations -järjestön vertaisarvioima ratkaisukeskeinen valmentaja (Helsingin yliopisto). Olen suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Aikaisemmin olen toiminut toiminnanjohtajana ja järjestöpäällikkönä sekä vuorovaikutussuunnittelijana Itä-Suomen yliopistossa.

Lyhyempiä suorittamiani koulutuksia:  

 • Organisaatiokonstellaatio-ohjaaja
 • Foundations of Public Participation, International Association of Public Participation
 • Non-violent communication ja sovittelu
 • Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Methods and Materials
 • International Summer School Solution Focused Brief Therapy
 • Host Leadership Mark McKergow
 • Chris Ivesonin Brief-lyhytterapia 
 • Marco Ronzanin ratkaisukeskeisen sovittelun tekniikat
 • Lean – käytännön perusteet 2 päivää JTO-MAC

Vapaa-ajalla minut löytää vaeltamasta ikimetsissä, pyörän päältä, soutelemasta järvellä tai puuhaamasta perheen parissa, tai edistämässä puntaroivaa demokratiaa Deliberatiivisen demokratian instituutissa. Työpisteeni sijaitsee Espoossa Rongo-talolla. Teen töitä etänä ja vedän työpajoja ympäri Suomea. Työkieliäni ovat myös englanti ja ruotsi. Puhun myös vähän saksaa ja venäjää.

Verkostoidutaan LinkedInissä!

Julkaisut:

Dialogi ja deliberaatio kompleksisuuden kimpussa. Rask ja Karreinen 2020. Artikkeli teoksessa Johtaminen kompleksisessa maailmassa, toim. Vartiainen ja Raisio. https://www.gaudeamus.fi/johtaminenkompleksisessamaailmassa/

Kaupunkilaisten raati -vuorovaikutusmallin esittely ja käsikirja työpajojen järjestämiseen. Tarpila, Möller, Karreinen 2014. https://opintokeskusvisio.fi/tuote/kaupunkilaisten-raati-kasikirja/

10 Askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan. Karreinen, Halonen, Tennilä 2010. https://opintokeskusvisio.fi/tuote/10-askelta-parempaan-vapaaehtoistoimintaan/

Jaa somessa: